Prenumerationshantering

Prenumerationshantering

Här hittar du marknadens mest heltäckande system för prenumerationshantering.

Vi arbetar i Connect som är ett webbaserat ERP-system med integrerad CRM-funktionalitet. Systemet erbjuds som full service eller egen installation. Vi hanterar prenumerationer, serier, engångsköp och medlemskap. Systemet är modulärt vilket gör det möjligt att använda hela eller delar av systemet – precis så som ni själva önskar.

Systemet erbjuder:
• Flexibla betallösningar anpassade för både pappers- och digitala prenumerationer

• Möjlighet att arbeta med marketing automation • Valbara alternativ av flera prenumerationstyper och köp

• En översikt av kundbilden oavsett vad kunden köpt

• CRM-funktionalitet 


Med unik kompetens inom prenumerationer för mediebranschen utvecklar vi ständigt systemet och hjälper våra kunder att lyckas med sina uppdrag.

Vår ambition är att erbjuda det bästa systemverktyget på marknaden.